Inverter Charger UP3000-HM10022(RTU)

Về sản phẩm:

– Công suất đầu ra: 3000W
– Điện áp battery: 24V
– Theo tiêu chuẩn: IP30
– Kích thước: 607mmx381mmx149mm
– Khối Lượng: 19kg

Danh mục: