Fronius Smart Meter 63A-1pha

– Định mức điện áp 230 – 240V

– Tần số lưới 50 – 60Hz

– Mức tiêu thụ năng lượng 1,5W

– Kích thước: 89mmx35mmx65.6mm

Danh mục: