Fronius Smart Meter 50KA-3pha

– Định mức điện áp 400 – 415V

– Tần số lưới 50 – 60Hz

– Mức tiêu thụ năng lượng 2,5W

– Kích thước: 89mmx71.2mmx65.6mm

Danh mục: