𝑩𝒂̀𝒏 𝒈𝒊𝒂𝒐 𝒄𝒐̂𝒏𝒈 𝒕𝒓𝒊̀𝒏𝒉 đ𝒊𝒆̣̂𝒏 𝒎𝒂̣̆𝒕 𝒕𝒓𝒐̛̀𝒊 𝒉𝒐̀𝒂 𝒍𝒖̛𝒐̛́𝒊 𝒍𝒖̛𝒖 𝒕𝒓𝒖̛̃ 𝒄𝒉𝒐 𝒄𝒉𝒖̉ 𝒏𝒉𝒂̀
⛔Chủ nhà: Chị Loan
⛔Địa chỉ: Ninh Bình
⛔Công suất: 5kwp có lưu trữ
⛔Thiết kế, thi công: Lesmart
——————-
🌞𝑩𝒊𝒆̂́𝒏 𝒏𝒂̆́𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒂̀𝒏𝒉 đ𝒊𝒆̣̂𝒏 𝒏𝒂̆𝒏𝒈
👉Liên hệ ngay Lesmart
☎Hotline: 091 227 8787

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *