SOLAR-LOG PRO380-CT Transformer-Connected Meter, RS485, Threephase

Về sản phẩm:
Solar-Log GmbH là một trong những công ty hàng đầu về giám sát hệ thống Điện mặt trời, quản lý năng lượng thông minh và nguồn cấp dữ liệu. Đa chức năng phân tích số liệu, tương tác với hầu hết các phần mềm của các hãng. Có hệ thống cloud theo dõi riêng
– Kết nối RS485 tối đa lên đến 32 đơn vị
– Dải đo đạc 6 mA – 5 A
– Kích thước: 70mmx140mmx63mm
– Tiêu chuẩn IP65
– Màn hình hiển thị thông số: 5 + 3